Komise Rady hl. m. Prahy pro parkování

Celkový počet: 12
Jméno Funkce Klub / nominace  
Ing. Libor Šíma předseda zaměstnanec
Mgr. Markéta Braun Kohlová, Ph.D. členka externista
Ing. Petr Horský člen externista
Mgr. Milan Hubka, MBA člen zaměstnanec
Mgr. Ludvík Klema člen externista
Ing. Martin Langr, Ph.D. člen externista
Ing. Václav Novotný, Ph.D. člen externista
Michal Pecina člen externista
Ing. Jiří Zeman člen externista
Ing. Miroslav Čadský tajemník zaměstnanec
Tomáš Holeček stálý host externista
Bc. Martin Pecánek stálý host externista
David Skála stálý host externista