Komise Rady hl. m. Prahy pro výběr ředitele/ředitelky příspěvkové organizace hl. m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové

Celkový počet: 7
Jméno Funkce Klub / nominace  
Mgr. Milena Johnová předsedkyně PRAHA SOBĚ zastupitel
Mgr. Eva Horáková členka Piráti zastupitel
Mgr. Martin Ježek člen zaměstnanec
PhDr. Tomáš Klinecký člen zaměstnanec
Mgr. David Kocman, M.A.,Ph.D člen zaměstnanec
JUDr. Hana Uhlíková tajemnice zaměstnanec
Ing. Květuše Čelikovská náhradnice zaměstnanec
Mgr. Bc. Jana Klinecká, DiS. náhradnice zaměstnanec