Rada HMP

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

zastupitel

Email: Bohuslav.Svoboda@praha.eu
Web: http://www.svobodabohuslav.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/bohuslav.svoboda
Strana: ODS
Funkce: zastupitel
Klub: Klub ODS (člen)

Členství v komisích