Rada HMP

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

zastupitel, náměstkyně primátorky

Email: Eva.Kislingerova@praha.eu
Strana: ANO 2011
Funkce: zastupitel
RHMP: náměstkyně primátorky

Členství ve výborech