Členka Rady hl. m. Prahy pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení

 

1. Oblast legislativy a práva se zaměřením na:

 • přípravu návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy, vyhodnocování a kontrolu jejich účinnosti a návrhy na jejich změny a zdokonalení,
 • posuzování návrhů zákonů, které se dotýkají hl. m. Prahy, a vnitřních předpisů orgánů hl. m. Prahy,
 • předklad návrhů zákonů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
 • vztahy hl. m. Prahy k soudům a státním zastupitelstvím,
 • tvorbu a posuzování zásadních smluv a ostatních zásadních majetkoprávních aktů hl. m. Prahy,
 • problematiku taxislužby.

2. Oblast veřejné správy se zaměřením na:

 • rozdělení působnosti mezi hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy – Statut hl. m. Prahy,
 • vztahy mezi hl. m. Prahou a orgány státní správy v přenesené působnosti.

3. Oblast vnějších vztahů se zaměřením na:

 • koordinaci vztahů k městským částem hl. m. Prahy.

4. Oblast bydlení se zaměřením na:

 • koncepci bytové politiky hl. m. Prahy vč. podpory dostupnosti bydlení a bytové výstavby,
 • majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných objekty ve vlastnictví bytových družstev,
 • legislativní a organizační podporu směřující k urychlení bytové výstavby na území hl. m. Prahy a vytvoření podmínek pro různé typy bytové výstavby na území hl. m. Prahy.