Zdravotnictví a bydlení


1. Oblast zdravotnictví se zaměřením na:

 • vypracování generelu pražského zdravotnictví, vymezení odpovědnosti obce za konkrétní oblasti poskytování zdravotní péče, péči o rizikové skupiny obyvatelstva,
 • zajištění lékařské služby první pomoci, pohotovostní stomatologické služby a sítě lékáren vč. pohotovostních a záchytné protialkoholní stanice,
 • činnost městských zdravotnických zařízení,
 • spolupráci s nestátními zdravotnickými zařízeními, společnostmi a nadacemi, které poskytují zdravotnické služby obyvatelům hl. m. Prahy,
 • činnost Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy,
 • součinnost při plnění úkolů Integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy v oblastech úkolů zajišťovaných Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy,
 • protidrogovou problematiku.


2. Oblast bydlení se zaměřením na:

 • zajištění bytů pro sociální účely,
 • záměry městských částí hl. m. Prahy v oblasti bytové politiky,
 • správu a údržbu bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy,
 • majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných objekty ve vlastnictví bytových družstev,
 • spolupráci se státními organizacemi v oblasti bytové výstavby,
 • transformace bytového fondu.