Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Zastupitelstvo hl. m. Prahy tvoří 65 členů, kteří jsou voleni občany hl. města Prahy v komunálních volbách na 4 roky. Pro volební období 2014 – 2018 jsou zastoupeny tyto strany, hnutí a koalice: TOP09, ODS, ČSSD, KSČM, ANO 2011, Česká pirátská strana, Trojkoalice SZ, KDU-ČSL, STAN. Zastupitelstvo zasedá zpravidla jednou měsíčně (příp. podle potřeby i jinak) a jeho zasedání jsou veřejná. Z průběhu zasedání se pořizuje zápis, do kterého má každý občan právo nahlédnout.

Zastupitelstvo rozhoduje o významných a zásadních záležitostech týkajících se hlavního města Prahy, např.: předkládá návrhy zákonů poslanecké sněmovně, schvaluje po projednání s městskými částmi rozpočet hl. města Prahy, program rozvoje celého města i územních obvodů, vydává obecně závazné vyhlášky, uděluje čestná občanství a ceny hl. m. Prahy.

Termínový kalendář jednání Zastupitelstva HMP v roce 2016

Zasedání Zastupitelstva HMP probíhá obvykle každý poslední čtvrtek v měsíci od 9:00 hod.

Měsíc Termín
leden 28.1.
únor 25.2.
březen 31.3.
duben 28.4.
květen 26.5.
červen 16.6.
září 15.9.
říjen 20.10.
listopad 24.11.
prosinec 15.12.

V případě potřeby pokračuje ZHMP následující den.