Upozornění pro veřejnost

Zasedání zastupitelstva se bude konat v upraveném režimu vzhledem k situaci, která si vyžaduje přísná hygienická opatření v souvislosti s nákazou a dalším šířením koronaviru v hlavním městě Praze. Mimo jiné jsou zrušeny interpelace, a to jak veřejnosti, tak zastupitelů. S ohledem na mimořádná nařízení bude veřejnosti umožněn zvláštní vstup z hlavního vchodu do Nové radnice a dále do jednacího sálu, do prostoru veřejnosti vždy vyhrazenému. Příchozí musí mít ochranné prostředky dýchacích cest. Žádáme proto veřejnost, aby tentokrát, v zájmu co největší ochrany zdraví, sledovala jednání online.

Děkujeme za pochopení