Zastupitelstvo HMP

Petr Šimůnek

zastupitel

Email: Petr.Simunek@praha.eu
Strana: KSČM
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech