Zastupitelstvo HMP

Mgr. Petr Bříza

zastupitel

Email: Petr.Briza@praha.eu
Strana: TOP 09 a nezávislých
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech