Zastupitelstvo HMP

doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.

zastupitel

Email: Martin.Dlouhy@praha.eu
Strana: TOP 09, STAN a KDU-ČSL
Funkce: zastupitel
Klub: TOP 09, STAN a KDU-ČSL (člen)

Členství ve výborech