Zastupitelstvo HMP

Petr Dolínek

zastupitel, náměstek primátorky

Email: Petr.Dolinek@praha.eu
Strana: ČSSD
Funkce: zastupitel
RHMP: náměstek primátorky

Členství ve výborech