Zastupitelstvo HMP

JUDr. Ivan Hrůza

zastupitel

Email: Ivan.Hruza@praha.eu
Strana: KSČM
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech