Zastupitelstvo HMP

Mgr. Alexander Bellu

zastupitel

Email: Alexander.Bellu@praha.eu
Strana: ODS
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech