Zastupitelstvo HMP

Ing. Jarmila Bendová

zastupitel

Email: Jarmila.Bendova@praha.eu
Strana: ANO 2011
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech