Zastupitelstvo HMP

Ing. Marek Doležal

zastupitel

Email: Marek.Dolezal@praha.eu
Strana: TOP 09 a nezávislých
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech