Zastupitelstvo HMP

Ing. Karel Grabein Procházka

zastupitel

Email: Karel.Grabein.Prochazka@praha.eu
Strana: ANO 2011
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech