Zastupitelstvo HMP

Ing. Jiří Haramul

zastupitel

Email: Jiri.Haramul@praha.eu
Strana: ANO 2011
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech