Zastupitelstvo HMP

Ing. Michal Hašek

zastupitel

Email: Michal.Hasek@praha.eu
Strana: ANO 2011
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech