Zastupitelstvo HMP

Ing. Jiří Hrabák

zastupitel

Email: Jiri.Hrabak@praha.eu
Strana: bezPP
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech