Zastupitelstvo HMP

Ing. Vladislava Hujová

zastupitel

Email: Vladislava.Hujova@praha.eu
Strana: TOP 09 a nezávislých
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech