Zastupitelstvo HMP

MgA. Eliška Kaplický Fuchsová

zastupitel

Email: Eliska.Kaplicky.Fuchsova@praha.eu
Strana: ANO 2011
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech