Zastupitelstvo HMP

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

zastupitel

Email: Eva.Kislingerova@praha.eu
Strana: ANO 2011
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech