Zastupitelstvo HMP

Jan Wolf

zastupitel

Email: Jan.Wolf@praha.eu
Strana: TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu
Funkce: zastupitel
Klub: TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu (místopředseda)