Zastupitelstvo HMP

Mgr. Daniel Štěpán

zastupitel

Email: Daniel.Stepan@praha.eu
Strana: ČSSD
Funkce: zastupitel

Členství ve výborech