Zastupitelstvo HMP

Mgr. Jan Chabr

zastupitel, radní

Email: Jan.Chabr@praha.eu
Strana: TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu
Funkce: zastupitel
RHMP: radní
Klub: TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu (člen)