Zasedání Zastupitelstva HMP probíhá obvykle každý poslední čtvrtek v měsíci od 9:00 hod.

Měsíc Termín
leden  26.1.  
únor    23.2.  
březen 23.3. 30.3.
duben  27.4.  
květen   25.5.  
červen 15.6.  
září 14.9.  
říjen přesunuto na listopad
listopad 2.11. 30.11.
prosinec 14.12.  

V případě potřeby pokračuje ZHMP následující den.