Zasedání Zastupitelstva HMP probíhá obvykle každý poslední čtvrtek v měsíci od 9:00 hod.

Měsíc Termín
leden 25.1.
únor    22.2.
březen 22.3.
duben  26.4.
květen   24.5. - jednání proběhlo dne 17. 5.
červen 14.6.
září 6.9. - poslední jednání ZHMP

V případě potřeby pokračuje ZHMP následující den.