Zasedání Zastupitelstva HMP probíhá obvykle každý poslední čtvrtek v měsíci od 10:00 hod.

Měsíc Termín
leden 24.1.
únor    28.2.
březen 21.3.
duben  25.4.
květen   23.5.
červen 20.6.
září 19.9.
říjen 24.10.
listopad 21.11.
prosinec 12.12.

V případě potřeby pokračuje ZHMP následující den.