Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

Počet členů: 11
Jméno Funkce Klub  
Jan Wolf předseda TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu zastupitel
MgA. Kamila Matějková místopředsedkyně PRAHA SOBĚ zastupitel
Mgr. Martin Benda člen PRAHA SOBĚ zastupitel
Ing. Lubomír Brož člen ANO 2011 zastupitel
Jiří Dohnal člen Piráti zastupitel
JUDr. Jaroslava Janderová členka ODS zastupitel
Mgr. Jan Lacina člen externista
Milan Maruštík člen ANO 2011 zastupitel
Jaroslav Němec člen externista
Mgr. Marcela Straková členka externista
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. člen ODS zastupitel
Mgr. František Cipro tajemník zaměstnanec