Výbor pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

Celkový počet: 11
Jméno Funkce Klub  
Jan Wolf předseda TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu zastupitel
Mgr. Martin Benda místopředseda PRAHA SOBĚ zastupitel
Ing. Lubomír Brož člen ANO 2011 zastupitel
Bc. Aneta Heidlová členka Piráti zastupitel
JUDr. Jaroslava Janderová členka ODS zastupitel
Mgr. Jan Lacina člen externista
Milan Maruštík člen ANO 2011 zastupitel
MgA. Kamila Matějková členka PRAHA SOBĚ zaměstnanec
Jaroslav Němec člen Piráti externista
Mgr. Marcela Straková členka externista
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. člen ODS zastupitel
Mgr. František Cipro tajemník zaměstnanec