Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Mgr. Petra Kolínská

zastupitel, náměstkyně primátorky