Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Bc. Libor Hadrava

zastupitel, radní