Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Adam Zábranský

zastupitel, radní