Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

Celkový počet: 221
Na stránce:
Č. usnesení Datum Č. tisku Název Schváleno
22.10.2015  procedurální návrh na volbu devítičlenného návrhového výboru ZHMP Ano
22.10.2015  složení návrhového výboru Ano
22.10.2015  zařadit bod „Informace o stavu OpenCard a situaci ve společnosti Operátor OpenCard, a.s.“ jako poř. č. 1 (Humplík) Ne
22.10.2015  zařadit bod „Vyhodnocení dosavadní činnosti Rady HMP a jednotlivých radních“ (tisk Z – 3871) – jako bod po projednání petice, po polední přestávce (Novotný V.) Ano
22.10.2015 předřadit bod 31, tisk Z – 3819 „K návrhu novelizace Jednacího řádu Zastupitelstva HMP“ jako poř. č. 1 (Švarc)  Ne
22.10.2015  zařadit bod „Obsazování dozorčích rad a představenstev v městských firmách“ jako poř. č. 13 (Zábranský) Ne
22.10.2015  zařadit bod „Vypovězení smlouvy s Veolií“ jako poř. č. 4 (Hrůza – osvojil si návrh občana HMP Moravce) Ne
22.10.2015  zařadit tisk Z – 3859 „K petice za zachování Libeňského mostu a jeho opravu“ jako bod 1 po polední přestávce (Dolínek) Ano
22.10.2015  zařadit bod „Funkce a městské firmy“ (Michálek) Ne
22.10.2015  zařadit bod „Struktura příjmů Radmily Kleslové v městských firmách“ jako poř. č. 12 (jako bod 3 po polední přestávce) (Zábranský) Ano
22.10.2015  zařadit bod „Projednání činnosti komise Rady HMP pro ICT – OpenCard“ jako poř. č. 29 (Jílek) Ne
22.10.2015  zařadit bod „Změna Jednacího řádu ZHMP“ jako poř. č. 1 (Hujová) Ne
22.10.2015  upravit původní název bodu 31. Z – 3819 na nový název ve znění: „K návrhu novelizace Jednacího řádu ZHMP včetně rozšíření Jednacího řádu ZHMP dle návrhu starostů MČ Praha 1 – 57“ (Hujová) Ano
22.10.2015  vypustit bod 12 - Z – 2325 „K záměru odboru SVM MHMP na realizaci veřejné zakázky „Nové zámecké schody“ z tohoto jednání ZHMP (Hašek) Ano
22.10.2015  vypustit bod 12 - Z – 2325 „K záměru odboru SVM MHMP na realizaci veřejné zakázky „Nové zámecké schody“ z tohoto jednání ZHMP (Hašek) Ne
22.10.2015  zařadit bod „Praha – Evropské hlavní město sportu 2016“ jako poř. č. 3 (Bříza) Ne
22.10.2015  zařadit bod „Informace náměstka primátorky Dolínka o situaci v pražském Dopravním podniku hl.m. Prahy, a.s. v souvislosti se snahou o odvolání generálního ředitele Ďuriše ze strany Rady HMP“ jako poř. č. 1 (Semelová) Ne
22.10.2015  zařadit bod „Informace primátorky hl. m. Prahy k dalšímu postupu hl. m. Prahy v kauze OpenCard“ jako poř. č. 2 (Semelová) Ne
22.10.2015  zařadit bod „Informace primátorky hl. m. Prahy o řešení kauzy Škodova paláce“ jako poř. č. 3 (Semelová) Ne
22.10.2015  zařadit bod „Informace o organizačním zabezpečení Praha - Evropské město sportu 2016“ jako poslední bod před bod „K návrhu personálních změn ve výborech ZHMP“ (Březina) Ano
22.10.2015  zařadit tisk Z – 3862 „K revokaci usnesení ZHMP č. 3/22, ze dne 22. 1. 2015 ke schválení odůvodnění veřejné zakázky “Zajištění komplexního systému....“ jako poř. č. 8 (za tisky radní Plamínkové) (Plesníková) Ano
22.10.2015  zařadit bod „Kauza Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.“ jako poř. č. 26 (Bellu) Ne
22.10.2015  stáhnout bod 4, tisk Z – 3666A „K odůvodnění veřejné zakázky Dodatečné stavební práce na stavbě č. 40554 "Společný objekt Chodovec II" z tohoto jednání ZHMP (Wolf) Ano
22.10.2015  o celém upraveném návrhu programu jednání Ano
1 22.10.2015 Z-3646 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie, Praha 6, Krupkovo náměstí 4 Ano
2 22.10.2015 Z-3648 k návrhu změny zřizovací listiny příspěvkové organizace hl. m. Prahy Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Ano
3 22.10.2015 Z-3697 k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2015 u škol, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy Ano
4 22.10.2015 Z-3740 k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 Ano
5 22.10.2015 Z-3784 k návrhu na udělení partnerství hl. m. Prahy při pořádání sportovních akcí konaných ve 4. čtvrtletí roku 2015 Ano
22.10.2015   Ano
6 22.10.2015 Z-3436 k návrhu na schválení originárního nabytí vlastnického práva k nemovitosti do majetku hl. m. Prahy na základě realizace stavby č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav - Radotín, část 27 Radotín - Šárovo kolo“ Ano
22.10.2015   Ano
7 22.10.2015 Z-3613 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě se Správou železniční dopravní cesty Ano
8 22.10.2015 Z-3614 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s PREdistribuce, a.s. Ano
9 22.10.2015 Z-3643 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti s Římskokatolickou farností u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař Ano
10 22.10.2015 Z-3594 k návrhu na uzavření smlouvy o nabytí a zřízení služebnosti s družstvem BYTOVÉ DRUŽSTVO Kysúcká IV Ano
11 22.10.2015 Z-3607 k revokaci usnesení Zastupitelstva HMP č.4/23 ze dne 19.2.2015 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Povodí Vltavy, státní podnik Ano
22.10.2015 Dotazy, připomínky a podněty občanů hl.m. Prahy Ne
12 22.10.2015 Z-3859 k petici "za zachování Libeňského mostu a jeho opravu" Ano
12 22.10.2015 Z-3859 k petici "za zachování Libeňského mostu a jeho opravu" Ne
12 22.10.2015 Z-3859 k petici "za zachování Libeňského mostu a jeho opravu" Ano
13 22.10.2015 Z-3871 k vyhodnocení dosavadní činnosti Rady HMP a jednotlivých radních Ano
13 22.10.2015 Z-3871 k vyhodnocení dosavadní činnosti Rady HMP a jednotlivých radních Ne
22.10.2015   Ano
13 22.10.2015 Z-3871 k vyhodnocení dosavadní činnosti Rady HMP a jednotlivých radních Ne
13 23.10.2015 Z-3871 k vyhodnocení dosavadní činnosti Rady HMP a jednotlivých radních Ano
13 23.10.2015 Z-3871 k vyhodnocení dosavadní činnosti Rady HMP a jednotlivých radních Ano
13 23.10.2015 Z-3871 k vyhodnocení dosavadní činnosti Rady HMP a jednotlivých radních Ano
13 23.10.2015 Z-3871 k vyhodnocení dosavadní činnosti Rady HMP a jednotlivých radních Ano
13 23.10.2015 Z-3871 k vyhodnocení dosavadní činnosti Rady HMP a jednotlivých radních Ano
Celkový počet: 221
Na stránce: