Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy

zařadit bod „Struktura příjmů Radmily Kleslové v městských firmách“ jako poř. č. 12 (jako bod 3 po polední přestávce) (Zábranský)

Zasedání: 10

Výsledek: Ano
pro: 35
proti: 12
zdržel se: 12

Počet zastupitelů: 65
přítomno: 59

Zastupitel Hlas
Ing. Jarmila Bendová proti
Ing. Karel Grabein Procházka proti
Bc. Libor Hadrava proti
Ing. Jiří Haramul nehlasoval
Ing. Michal Hašek proti
MgA. Eliška Kaplický Fuchsová proti
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. proti
Adriana Krnáčová chyběl
Ing. Radek Lacko zdržel se
Ing. Antonín Lébl proti
Ing. Patrik Nacher zdržel se
Radomír Nepil proti
JUDr. Petr Novotný proti
RNDr. Marcela Plesníková proti
Ing. arch. Martin Polách nehlasoval
Jaroslav Štěpánek, MBA proti
JUDr. Vladislava Veselá zdržel se
Ing. Karel Březina proti
Petr Dolínek zdržel se
Daniel Hodek zdržel se
PhDr. Lukáš Kaucký zdržel se
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA zdržel se
Hana Nováková zdržel se
Ing. Mgr. Irena Ropková zdržel se
Jan Slezák zdržel se
PhDr. Helena Briardová pro
JUDr. Ivan Hrůza pro
Mgr. Marta Semelová pro
Petr Šimůnek pro
Mgr. Alexander Bellu pro
PharmDr. Petr Fifka pro
Filip Humplík pro
JUDr. Jaroslava Janderová pro
Ing. Ondřej Martan pro
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. pro
František Švarc pro
Ing. Alexandra Udženija pro
Bc. Mikuláš Ferjenčík pro
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek pro
Ondřej Profant pro
Adam Zábranský pro
Mgr. Petr Bříza pro
prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. pro
Ing. Marek Doležal pro
Ing. Jiří Hrabák pro
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. chyběl
Ing. Vladislava Hujová pro
Tomáš Jílek pro
JUDr. Monika Hášová zdržel se
Mgr. Albert Kubišta pro
Mgr. Lukáš Manhart pro
Ing. Jiří Nouza pro
Ing. Václav Novotný pro
Mgr. Petr Prchal pro
Ing. Pavel Richter pro
Ing. Milan Růžička pro
Ing. Eva Vorlíčková chyběl
Mgr. Jan Čižinský pro
Mgr. Petra Kolínská pro
Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM pro
RNDr. Jana Plamínková zdržel se
Ing. Miloš Růžička pro
PhDr. Matěj Stropnický pro
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. pro
Jan Wolf nehlasoval