Adresa: 120 00 Praha 2, Slezská 21/920
Ředitel: Bc. Ján Rybárik
Telefon: ředitel: 222 251 572, 606 371 802
zástupkyně: 222 250 673, 723 829 513
recepce: 222 251 576
Fax: 222 250 677
E-mail: info@ddm-ph2.cz, reditel@ddm-ph2.cz
www: www.ddm-ph2.estranky.cz/

DDM nabízí kroužky s rozmanitou zájmovou činností na třech pracovištích: ve Slezské ulici působí  Výtvarná dílna Vinohrady a Oddělení sportu, ve Vratislavově ulici pracuje Stanice techniků Vyšehrad a v Lublaňské ulici naleznete Stanici přírodovědců Vinohrady a Rytmus. Jednotlivá oddělení pořádají letní, zimní a příměstské tábory a provozují otevřené kluby. Během celého roku se v DDM konají akce pro veřejnost a obvodní i celopražské soutěže.