Adresa: 128 41 Praha 2, V Pevnosti 4

 

Ředitel: Mgr. Petr Hrubý
Telefon: 241 083 111 - hlavní ústředna JÚŠ
Fax: 261 225 261
E-mail: jus@jus.cz
www: www.jus.cz

Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola (JÚŠ) je příspěvková organizace HMP. Zřizovatelskou funkci převzalo město Praha v roce 1992, kdy byl zároveň sloučen dosavadní Jedličkův ústav jako Ústav sociální péče zřizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí se školami při Jedličkově ústavu zřizovanými Ministerstvem školství.

Právní kontinuita s Jedličkovým ústavem založeným v roce 1913 je zachována.