č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., toto nařízení:

 

ČÁST PRVNÍ


NAŘÍZENÍ O ZŘÍZENÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE CHUCHELSKÉ HÁJE VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA A STANOVENÍ JEJÍCH BLIŽŠÍCH OCHRANNÝCH
PODMÍNEK

Základní informace

Začátek připomínkování: 26.6.2018

Konec připomínkování: 11.7.2018

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Borovičková, ochrany prostředí