Vyhledávání v právních předpisech


Celkový počet: 931
Na stránce:
Číslo Datum vydání Název
1/2014 09.01.2014 Nařízení o zřízení přírodní památky Xaverovský háj a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
21/2013 17.12.2013 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
20/2013 17.12.2013 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
19/2013 17.12.2013 Obecně závazná vyhláška, kterou se osvobozují od daně z nemovitostí nemovitosti dotčené živelní pohromou
18/2013 17.12.2013 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
17/2013 17.12.2013 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 22/2011 Sb. hl. m. Prahy
16/2013 29.11.2013 Nařízení o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
15/2013 15.11.2013 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
14/2013 08.11.2013 Nařízení o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
13/2013 11.10.2013 Nařízení o zřízení přírodní památky Petřín včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Na stránce: