Vyhledávání v právních předpisech


Celkový počet: 925
Na stránce:
Číslo Datum vydání Název
6/2013 26.04.2013 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
5/2013 26.04.2013 Obecně závazná vyhláška o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech
4/2013 22.03.2013 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
3/2013 20.02.2013 Nařízení o zřízení přírodní rezervace Klánovický les a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
2/2013 13.02.2013 Nařízení o maximálních cenách za nucené odtahy vozidel včetně jejich střežení na parkovišti
1/2013 28.01.2013 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
23/2012 19.12.2012 Nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
22/2012 14.12.2012 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
21/2012 29.11.2012 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního města Prahy
20/2012 29.11.2012 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Na stránce: