Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 11/2014
  • Sbírka: 10
  • Datum vydání: 31.07.2014
  • Datum účinnosti: 01.10.2014

Název

Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)

Přílohy