Nařízení č. 14/2014 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 14/2014
  • Sbírka: 12
  • Datum vydání: 19.09.2014
  • Datum účinnosti: 01.11.2014

Název

Nařízení o zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Pozměňující vyhlášky / nařízení

  • 6/2017
    Nařízení, kterým se mění nařízení č. 14/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Přílohy