Nařízení č. 15/2014 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 15/2014
  • Sbírka: 12
  • Datum vydání: 19.09.2014
  • Datum účinnosti: 15.10.2014
  • Datum zrušení: 20.04.2016

Název

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 11/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů

Důvod zrušení

vydání nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Rušící vyhlášky / nařízení

  • 7/2016
    Nařízení, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Přílohy