Obecně závazná vyhláška č. 12/2015 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 12/2015
  • Sbírka: 11
  • Datum vydání: 18.12.2015
  • Datum účinnosti: 15.01.2016

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Přílohy