Obecně závazná vyhláška č. 13/2014 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 13/2014
  • Sbírka: 11
  • Datum vydání: 17.09.2014
  • Datum účinnosti: 01.01.2015
  • Datum zrušení: 01.01.2017

Název

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol

Důvod zrušení

Z důvodu vydání obecně závazné vyhlášky č. 17/2016 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol.

Přílohy