Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 Sb. hl. m. Prahy

Obecné informace

  • Číslo: 1/2018
  • Sbírka: 1
  • Datum vydání: 26.01.2018
  • Datum účinnosti: 01.04.2018

Název

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol

Přílohy