obecně závazná vyhláška číslo 6/2011

Obecné informace

  • Číslo: 6/2011
  • Sbírka: 4 / 2011
  • Datum vydání: 27.05.2011
  • Datum účinnosti: 01.07.2011

Název

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity

Pozměňující vyhlášky / nařízení

  • 12/2012
    Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity

Přílohy