Obecně závazná vyhláška číslo 8/2011

Obecné informace

  • Číslo: 8/2011
  • Sbírka: 4/2011
  • Datum vydání: 27.05.2011
  • Datum účinnosti: 01.07.2011

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

Pozměňující vyhlášky / nařízení

  • 18/2019
    Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

Přílohy