Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 23. 10. 2018 Sdružení Arnika dostane od města dotaci 392 tisíc korun
  Dva projekty ekologického sdružení Arnika se dnes rozhodla na návrh radní Jany Plamínkové podpořit Rada hl. m. Prahy. Pobočný spolek Arnika - Program Ochrana přírody obdrží finanční podporu ve výši 197 tisíc korun na financování projektu "Koloběh rtuti v pražských vodách", pobočný spolek Arnika - program Toxické látky a odpady získá finanční podporu ve výši 195 tisíc korun na financování projektu s názvem "Právo pražských spotřebitelů na informace o nebezpečných látkách ve zboží na českém trhu. Spuštění mobilní aplikace AskReach".
 • 23. 10. 2018 Radní schválili poskytnutí dotací v rámci programů Čistá energie Praha 2018 IV
  Dalších celkem 229 žadatelů obdrží dnešním rozhodnutím Rady hl. m. Prahy dotaci na výměnu stávajícího zdroje tepla a teplé vody dotaci v celkové výši 5 183 300 korun.
 • 23. 10. 2018 Praha vyhlašuje granty pro oblast životního prostředí na rok 2019
  Vyhlášení grantového programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019 dnes schválila Rada hlavního města Prahy. Předpokládaná částka vyčleněná pro rok 2019 z rozpočtu hlavního města činí 45 milionů korun.
 • 11. 10. 2018 Přijďte na přednášku, která Vám řekne vše o azbestu a jeho škodlivosti
  Hygienická stanice hl. m. Prahy koná přednášku na téma azbestu a azbestových materiálů, a s nimi spojená zdravotní rizika. Věnovat se bude také problematice odstraňování azbestových materiálů v praxi.
 • 10. 10. 2018 Praha bude investovat přes dvě miliardy do obnovy vodohospodářské infrastruktury
  Rada hlavního města Prahy schválila Plán obnovy vodohospodářské infrastruktury (RIP) zajišťované Pražskou vodohospodářskou společností a.s. (PVS) na rok 2019. Plánované finanční zdroje PVS na investice pro rok 2019 činí přibližně dvě miliardy korun. Částka vychází z předpokládané výše nájemného za pronájem vodohospodářské infrastruktury v roce 2019.
 • 4. 10. 2018 Nové přístroje pomohou zlepšit kvalitu péče na urgentním příjmu motolské nemocnice
  Přenosný ultrazvuk se dvěma sondami, pět infuzních pump a EKG přístroj v hodnotě 775 tisíc korun zakoupila Fakultní nemocnice v Motole z prostředků dotace pražského magistrátu. Předání se zúčastnil i radní pro oblast zdravotnictví Radek Lacko.
 • 3. 10. 2018 Pražská radní Plamínková bilancovala
  Radní hl. m. Prahy Jana Plamínková informovala o tom, co se podle ní v oblasti životního prostředí a infrastruktury v Praze podařilo.
 • 3. 10. 2018 Pilotní projekt Re-Use
  V prostorách Kampusu Hybernská odstartoval jedinečný pilotní projekt Cirkulární dílna, jenž vzniká ve spolupráci Kampusu Hybernská při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy za finanční podpory Pražských služeb, a. s., a ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, Knihovnou věcí a Institutem cirkulární ekonomiky.
 • 3. 10. 2018 Nová dopravní opatření v okolí Vltavské zlepšují bezpečnost a prostupnost území
  Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s městskou částí Praha 7 a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy doplnil chybějící bezbariérové vazby pro chodce a zvýšil bezpečnost provozu pomocí dopravního značení v oblasti křižovatky Vltavská. Vzniklo zde také nové bezbariérové pěší napojení mezi Bubenskou ulicí a Hlávkovým mostem se třemi novými přechody, bezpečnějšími křižovatkami, cyklopruhy a desítkami nových parkovacích stání. Jedná se o testovací úpravy, které budou po vyhodnocení výhledově nahrazeny stavebním řešením v návaznosti na rekonstrukci Hlávkova mostu.
 • 2. 10. 2018 Město podpořilo konferenci proti kriminalitě na internetu
  Za finanční podpory hlavního města Prahy se v úterý 2. října konala na Nové radnici konference Praha bezpečně online 2018. Tradiční odborná akce byla opět zaměřena na prevenci a řešení kybernetické kriminality a násilí.
Celkový počet: nejméně 100
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další