Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 110
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další
 • 9. 1. 2020 Magistrát vyzývá veřejnost k pomoci lidem bez domova v období mrazů
  Začátkem ledna zemřel v Praze šestašedesátiletý muž, který přespával na ulici. Této tragédii je však snadné předejít. Pro lidi bez domova má i letos hlavní město připravené noclehárny a v ulicích jsou každou noc v pohotovosti terénní týmy, které možnost přenocování nabízí a pomáhají tím předcházet dalším obětem. Magistrát hl. m. Prahy zároveň vyzývá veřejnost, aby byla k lidem bez domova všímavá a šířila povědomí o možnosti přenocovat v teple. Pomoc je možné lidem bez domova přivolat na lince 156.
 • 19. 12. 2019 Praha připomínkuje stavební zákon
  Rada hlavního města Prahy na dnešním mimořádném jednání vzala na vědomí Společné stanovisko velkých českých měst k návrhu paragrafového znění stavebního zákona a schválila vlastní připomínky k tomuto zákonu. Jednou z klíčových připomínek je posílení práv obcí, které zohlední a zajistí autonomii jejich územní samosprávy. Na tom se Praha shodla při nedávných jednáních se zástupci Brna, Ostravy, Liberce a Plzně.
 • 18. 12. 2019 Jak pomoci lidem bez domova během zimy?
  Zimní opatření pro osoby bez domova v hlavním městě zahrnují služby azylových domů, nízkoprahových denních center a nocleháren. Podílejí se na nich Centrum sociálních služeb Praha, neziskové organizace a Městská policie hl. m. Prahy. Pomoci může i veřejnost.
 • 18. 12. 2019 Prvních 28 rodin z ubytoven dostalo od města nabídku bytu
  Pražská koalice plní své programové prohlášení a dělá vše pro to, aby děti a senioři v Praze nemuseli bydlet na ubytovnách. V létě sociální pracovníci městských částí obešli ubytovny v Praze, zaznamenali počet rodin s dětmi a seniorů v každé z nich a seznámili je s možností žádat hlavní město o pronájem bytu. Během podzimu se začaly rodiny hlásit a nyní prvních 28 dostalo nabídku byt si pronajmout. Kromě toho nabídlo město bydlení 50 seniorům z ubytoven a azylových domů. Stejně důležitá je však pro město podpora bydlení potřebných profesí, jako jsou policisté, učitelé, či zdravotníci.
 • 17. 12. 2019 Praha spustila pilotní projekt svozu kuchyňského odpadu
  Praha spustila pilotní projekt svozu kuchyňského odpadu, tedy bioodpadu živočišného a rostlinného původu z domácností. Biologicky rozložitelné odpady v současné době tvoří značnou část směsného komunálního odpadu, přitom významně ztěžují jeho energetické využití. Hlavní město proto připravuje zavedení celoměstského třídění tzv. gastrooodpadů, které lze v bioplynových stanicích proměnit na bioplyn a zbytkový produkt využívat jako hnojivo. Projekt navazuje na závěry pracovní skupiny pro cirkulární ekonomiku, která je součástí Komise Rady hlavního města Prahy pro udržitelnou energii a klima.
 • 16. 12. 2019 Konec jednorázového nádobí na pražských akcích
  Rada hlavního města Prahy dnes schválila usnesení, ve kterém se zavazuje, že hlavní město Praha neuzavře žádnou formu partnerství nebo spolupráce a neposkytne žádnou podporu, grant ani záštitu nikomu, kdo se nezaváže eliminovat používání jednorázových, především plastových, obalů a výrobků
 • 13. 12. 2019 Hlavní město vyhlásilo další ročník grantového programu pro zlepšení životního prostředí
  Magistrát hl. m. Prahy vyhlásil další ročník grantového programu ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy. Žádosti o grant budou přijímány od 30. prosince 2019 do 15. ledna 2020. Celkem má metropole vyčleněno na projekty v sedmi tematických oblastech 45 milionů korun. Konkrétně jde o oblasti veřejná zeleň, zelené učebny, ochrana přírody, ekologická výchova, specifické projekty, výukové a vzdělávací programy pro školy a adaptace na klimatickou změnu.
 • 12. 12. 2019 Praha opravila zapomenutou technickou památku
  V Letenských sadech byla obnovena jedna ze zapomenutých pražských technických památek, část původní lanové dráhy. Hlavní město Praha nechalo prostřednictvím svého odboru ochrany prostředí nákladem 2,3 milionu korun upravit novou vyhlídku v místě její bývalé horní stanice.
 • 11. 12. 2019 Praha má novou vinici v parku na Vítkově
  Praha nejsou jen Hradčany a Václavské náměstí. Nedílnou součástí Prahy jsou také její vinice, kterých má hlavní město v současné době na svém území celkem čtrnáct. Mezi nejznámější patří vinice sv. Kláry a Salabka v Troji, vinice Máchalka ve Vysočanech nebo Grébovka na Praze 2. K těm stávajícím přibyla i zcela jedna nová, a to v parku na Vítkově.
 • 4. 12. 2019 Školy a domovy pro seniory sklízely dýně a cukety na pražských polích
  Praha je obklopena prstencem lánů, které postupně procházejí změnami, aby hospodaření na nich bylo šetrnější k životnímu prostředí. Město má ve své správě přibližně 1 650 hektarů zemědělské půdy. V současné době jsou velké lány rozčleňovány na menší políčka, tvoří se také nové meze, remízky, polní cesty, vysazují aleje a mění osevní postupy. Novinkou letošního roku je zapojení škol a dalších zařízení do sklizně vypěstovaných plodin.
Celkový počet: nejméně 110
Na stránce:
První | Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Další